Willem Benjamin Smit (1860-1950)
Elektriciteitspionier en grondlegger van de Smit bedrijven in Nederland
Professor Nolen (1938)
Beproeving oude gramme dynamo bij TU Delft
Het vervoer van transformatoren d.m.v. paardentractie (Smit Transformatoren 1913-1915)
Dit duurde weken...
Smit Draad
Draadwals (1926)
Smit Draad
Vrouw aan de omspinmachine (1926)
Smit Draad (1921-1927)
Kijkje in de Draadfabriek
Smit Slikkerveer
Generator 1500 kW (1913)
Transformatoren
Smit Slikkerveer 1912
Thomas Rosskopf
Excursieleider KIVI bij Smit Slikkerveer (1911)
Smit Gas Generatoren
1965-1969
Smit Transformatoren
Spoelenmontage 1921
Smit Slikkerveer
Elektrische centrale Tandjong Priok (1895)
Smit Transformatoren
Montage in de bak van een 4000 kVA transformator (Amsterdam 1916)
Smit Ovens
Vervoer van een grote oven per slede (Groenestraat Nijmegen 1936)
Thomas Rosskopf (1880-1953)
De oprichter van Smit Transformatoren, Draad, Weld en Ovens
Smit Elektroden
Laselektroden afdeling 1935
Hoogte Kadijk
Transformatoren (1936)
Smit Transformatoren (1916)
4000 kVA transformator
Smit Slikkerveer
Wereldtentoonstelling Brussel 1910

Smit Ede

In 1926 werd in Meede (provincie Groningen) op een oude zolder een werkplaatsje ingericht door een voortvarende jongeman, T. Olthof. Het beginkapitaal was minder dan 10 gulden. Zijn vader dreef sinds jaren een dors-machinehandel en vond in 1928 dat Meede hem, wat betreft handelsmogelijkheden, te klein werd en de familie Olthof verhuisde naar Eextra, eveneens in de provincie Groningen.

T. Olthof was zijn vader hier erg dankbaar voor, want zijn zolderwerkplaats was te klein geworden. Hij kreeg toen de beschikking over een klein werkhuis nabij het woonhuis, en ging zich toeleggen op het wikkelen van elektromotoren.

Fabriek Olthof's Transformatorenfabriek rond 1950
Gebr. Olthof Transformatorenfabriek in 1949 aan de Reehorsterweg.

Er was nog een zoon in de Olthof-familie, die men "in een andere richting had laten studeren", maar die in 1929 resoluut het witte boordje in een hoek gooide, een overall aantrok en zijn broer met het wikkelen van elektromotoren ging helpen, dit was Menno Olthof. Het bedrijfje groeide uit zijn voegen zodat men in 1938 verhuisde naar de stad Groningen aan de Winschoterdiep nummer 14.

Advertentie Olthof's Transformatorenfabriek 11-10-1941 (Nieuwsblad van het Noorden)

Advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden 11-10-1941. In het zelfde jaar verhuisde men naar Ede.

Plaatsen trafo van Olthof bij de Enka (1954)

Transformator van Olthof aan de Enka fabriek 1954

Wijziging handelsnaam
In 1941 werd de handelsnaam en de naam van de vennootschap gewijzigd van firma T. Olthof naar firma gebroeders Olthof.  Mede dank zij de goede naam en faam, die de reeds afgeleverde kleine transformatoren genoten en doordat na de tweede wereldoorlog de vraag naar zwaardere types transformatoren groter werd, moest men haar productiemogelijkheden uit breiden. In 1948 waren er plannen om in Ede een ruime fabriek te laten bouwen met als doel fabricage van nettransformatoren. Men koos voor Ede vanwege de gunstige centrale ligging van deze gemeente. In 1949 betrok men het pand aan de Reehorsterweg met een klein aantal personeelsleden. De firma veranderde in een N.V. en de personeelssterkte steeg in 1953 tot ruim 100 man.  In 1954 nam Olthof Transformatorenfabriek zelf het initiatief tot het starten van onderhandelingen voor de mogelijkheid tot samenwerking met Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek.

1949-berekeningsstaatOlthofTransformatoren
Berekenkaart voor transformatoren van Olthof Transformatorenfabriek uit 1949. Bron: Stichting Willem Smit Historie Nijmegen

Overname door Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek. 
Overname Olthof's Transformatorenfabriek Ede (17-06-1954)Smit had daar wel oren naar, want vanwege ruimtegebrek bij Smit Ovens zocht men uitbreidings-mogelijkheden. Uiteindelijk nam Smit het hele kapitaal over en werd eigenaar van Olthof's Transformatorenfabriek.

De bedoeling was nu om de fabricage van golfkasten t.b.v. kleinere transformatoren grotendeels te gaan bouwen in Ede. Verder werd een deel van de werkzaamheden van de kastenfabricage in Nijmegen overgeheveld naar Ede, om zodoende ruimte vrij te maken voor de Ovenfabriek. Daarnaast werden reparaties van transformatoren voortaan ook in Ede uitgevoerd. Een van de twee broers Olthof ( Menno. Olthof) werd door Smit Transformatoren overgenomen en werd bedrijfsleider van Olthof's Transformatorenfabriek. De andere broer stapte uit de firma. De eerste jaren bleef de bedrijfsnaam Olthof's Transformatorenfabriek in tact, later werd dit Smit Ede.

Nijenhuis en Lammers

Dhr. Nijenhuis en dhr. Lammers, twee timmerlieden van Smit Ede uit de jaren zestig. Dit is een van de weinige foto's die nog te vinden zijn van Smit Ede met  oud medewerkers. Bron: Nostalgisch Ede. Met dank aan Jan Kijlstra.

FILMFRAGMENT SMIT EDE JULI 1962.

Bron: GEVU/Archief Utrecht

Professor Ir. H.B. Boerema.
In 1958 kreeg Professor Ir. H.B. Boerema de leiding over Smit Ede.  Hieronder een korte biografie (overgenomen van de beeldbank T.U. Delft). 

 

Henderikus Bernardus Boerema werd op 9 september 1922 te Groningen geboren. In 1942 deed hij met goed gevolg examen voor het diploma van de m.t.s. (afdeling elektrotechniek) te Groningen; in 1946 verwierf hij aldaar het getuigschrift H.B.S.-B. In laatstgenoemd jaar begon zijn studie aan de Technische Hogeschool te Delft; hij studeerde af bij prof. ir. W. Fontein op het onderwerp „Schakelverschijnselen bij het in bedrijf nemen van grote asynchrone motoren". In januari 1951 behaalde hij met lof het diploma van elektrotechnisch ingenieur.

Van 1943 tot 1946 werkte hij als assistent in het hoogspanningslaboratorium van de N.V. K.E.M.A. te Arnhem; na zijn studie in Delft was hij gedurende 2 jaar in hetzelfde laboratorium werkzaam als ingenieur. In 1953 ging hij over in dienst van Willem Smit en Go's Transformatorenfabriek N.V. te Nijmegen, waar hij werd aangesteld als chef van de afdeling Technische Controle. In 1958 kreeg hij de leiding van de te Ede gevestigde Meettransformatoren- en Apparatenfabriek van deze N.V. Boerema aanvaardde op 15 februari 1961 in het openbaar het ambt van buitengewoon hoogleraar in de elektriciteitsvoorziening in de afdeling der Elektrotechniek, met een rede, getiteld „Mogelijkheden en middelen bij de distributie van elektrische energie". Hij heeft een aantal publicaties op zijn naam staan. 

AandeelOlthof-small

Prioriteitsaandeel van Smit Transformatoren bij de overname van Olthof's Transformatorenfabriek (1954). Bron: Archief Smit Transformatoren


V.l.n.r. dhr.Schutterop, Geertje Spijker-Lammers, Davidson, Ruchtie, Ellie.

 
V.l.n.r. Geertje Spijker-Lammers, dhr. Schutterop,

Foto: Geertje Spijker-Lammers. Wim Belgraver stuurde mij bovenstaande foto's uit de zestiger jaren toen Smit Ede was overgenomen door Smit Transformatoren. Mevrouw Geertje Spijkers-Lammers gaf de namen door op de foto waarop ze zelf ook 3 keer te vinden is.

Productenpakket
Het productenpakket bestond uit kleine transformatoren en meettransformatoren waaraan al spoedig lastransformatoren in alle soorten en maten werden toegevoegd. Als nevenproducten werden in Ede, gelijkrichters, transductoren , vliegveld verlichting e.d. gemaakt.

Constructeurs gevraagt voor Smit Ede 20-05-1961

De Eemlander 1961

Bouwaktiviteiten Smit Ede 1964
Personeelsblad Post 1964. Smit Nijmegen Historisch Genootschap.

Nieuwe producten
In 1955 startte men met de produktie van giethars geisoleerde meettransformatoren. terwijl in de zestiger jaren de giethars geisoleerde vermogenstransformator werd ontwikkeld.In 1968 volgde de overname van AFO Hattem.In de jaren 1968 tot 1970 werden ook gedrukte bedradingen gemaakt. In 1973 begon men met het maken van smoorspoelen. Uit de hierbij gebruikte isolatietechniek werd de ROVITRA transformator ontwikkeld.

Olthof 001

Olthof transformator uit 1950-1958. Nadat Smit Olthof had over genomen, bleef het Edese product nog enkele jaren "Olthof" heten. Dit is het soort transformatoren dat in transformatorhuisjes geplaatst werd. Zowel Smit ( Nijmegen) als Olthof hebben erg veel van dit gestandaardiseerde type transformatoren in serie gebouwd. Ze werden vaak "olie-nettransformatoren" genoemd.

Gedeeltelijke sluiting en overheveling naar Nijmegen
Na 28 jaar in Ede gehuisvest te zijn geweest werd de gietharstransformatorenfabriek inclusief produktie en administratie overgeheveld naar Nijmegen en werd samen met de nettransformatorenfabriek ondergebracht bij HOLEC distributietransformatoren B.V. In 1977 bestond de produktie uit o.a. vacuum ingegoten transformatoren (RESITRA), met glas/hars geisoleerde transformatoren (ROVITRA) en de smoorspoelen (RESICOL). Een groot deel van de werknemers uit Ede is meegegaan naar Nijmegen.

Luchtfoto Smit Ede (1965-1970)
Luchtfoto Smit Ede 1965-1970, bron: Holec Historisch Genootschap.

Voetbalteam Smit Ede 1971
Voetbal elftal van Smit Ede uit 1971. Enkele namen: helemaal links de heer Welink (overleden), derde van recht onder Herman Kappers en links daarvan Cor Dekker. Bron: Wil Belgraver. 
Jan van Veldhuisen gaf mij bijna alle namen door: 
Staande bovenste rij v.l.n.r. Bos, Vermeer, Abelen, Gijs Koudijs, Abelen, Jan Ruchtie, Huberts, Marinus Mol, Onbekend   
onderste rij v.l.n.r.  Gerrit Weelink, Onbekend, Peter Ruchtie, Ruth Gidding, Cor Dekker, Kappers, Onbekend, Frits Bijl.   

 

Smit Ede rond 1979

Smit Ede 1976/1977. Bron: Historisch museum Ede.

 

1976/1977, Reehorsterweg 23 achterkant Olthof/Smit Ede.


Restanten lege hal Smit Ede 1977 Restanten lege hal Smit Ede 1977
Lege hallen Smit Ede 1977

Smit Ede sluit de hekken 1977
Cor Dekker van Smit Ede sluit het hek in 1977.

Bron: Personeelsblad Post 1954, Ir. Otto, Holec Post 1977, Post 1954.  

Binnenkort meer.......

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

Cloud tag

Laatste artikelen

Laatste reacties

      LEES MEER

Wie is online

We hebben 207 gasten en geen leden online

Statistieken

Aantal bekeken pagina's
11322890
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd