Artikelen Smit Trafo

De geschiedenis van Smit Transformatoren in een notendop (1913...2013)

Smit Transformatoren werd officieel opgericht op 2 mei 1913 door Rosskopf en Bergsma, maar 4 november 1913 was het exact 100 jaar geleden dat de productie van transformatoren in Nijmegen van start ging  !

De rode draad in de geschiedenis van Smit Transformatoren bestaat uit :
Draaistroom olie transformator 4000 KVA 10000/3000 Volt 50 Per. uit 1919.Divergentie en Convergentie.
Het producten palet begon met transformatoren, breidde zich snel uit met spin off's en nieuwe niet verwante producten om vervolgens te eindigen bij de vertrouwde transformatoren, zij het dan van veel grotere omvang als in de begin jaren. Hierdoor nam het aantal afdelingen, business units, dochters en fusies toe om tenslotte te eindigen in één bedrijf dat deel uitmaakt van een groep van transformatorfabrikanten met ieder hun eigen specialiteit. Die van Smit is het bouwen van zeer grote vermogenstransformatoren. Het aantal medewerkers begon met een kleine 40 , groeide uit tot bijna 4000 en eindigde op zo'n 450.

Drijfveren.
We zien lange perioden waarin techniek en wetenschap, zaligmakend waren en er voor het maken van winst om te kunnen overleven maar weinig belangstelling bestond. Pas in de laatste decennia hebben de bedrijfseconomische aspecten prioriteit gekregen. Het oude motto "gij zult bouwen wat ik ontwerp" is vervangen door "gij zult ontwerpen wat productietechnisch en economisch het meest voordelige is zonder afbreuk te doen aan de wensen van de afnemer"

Steeds groter.
De afnemers vroegen, door de enorme toename van het elektriciteitsgebruik, steeds weer om nog grotere transformatoren met nog hogere spanningen. Smit paste zich volledig aan die behoefte aan, niet alleen om hun referentielijst met technische hoogstandjes te kunnen opleuken maar vooral om het markt aandeel van de thuis markt te kunnen behouden. In 1913 was het grootste vermogen 1,25 MVA en de hoogste spanning 10 kV. Heden ten dage is dit 900 MVA resp. 800 kV

Willem Smit, Thomas Rosskopf en het begin van de productie in Nijmegen.
Willem Benjamin Smit in 1888Electrisch Licht Machinenfabriek Smit Slikkerveer 1882Willem Benjamin Smit, de man die ons bedrijf zijn naam heeft geschonken, wordt in 1860 geboren in Slikkerveer als telg uit een ondernemers geslacht. Hij wordt doorgaans Willem Smit genoemd en bouwt als autodidact in 1878 zijn eerste dynamo voor elektrische verlichting. Dit is tevens de eerste in Nederland gebouwde dynamo. Elektrische verlichting wordt een hype en een commercieel product. Daarom richt hij in 1882 samen met zijn neef (en latere zwager) , Adriaan Pot, de "Electrisch-Licht-Machinen Fabriek Willem Smit & Co" te Slikkerveer op. 

 Fotonr.1787 Stoomdynamo met schakelbord

Stoomdynamo van Willem Smit rond 1910

tuimellantaarn1886

Hij produceert daar dynamo's en levert turn key verlichtings projecten, bouwt de eerste Nederlandse elektriciteitscentrales, en voorziet Nijmegen als eerste stad in Nederland van een systeem voor openbare straatverlichting. Willem Smit trekt zich in 1914 terug uit de directie, maar blijft tot 1947 manifest op de achtergrond als commissaris en adviseur. Van 1914 tot aan zijn overlijden in 1950 besteedt hij veel tijd aan schilderen, componeren en het dichten van zangteksten onder andere voor Koos Speenhoff. 

Eerste Nederlandse wisselcentrale Kinderdijk 1886

Eerste openbare elektrische centrale Kinderdijk, opgericht door Willem Benjamin Smit in 1886. Bron: Brush HMA Ridderkerk.

De opkomende vraag naar transformatoren doet hem in 1900 besluiten deze zelf te gaan bouwen. Ze zijn productie technisch enigszins vergelijkbaar met een dynamo. De eerste exemplaren zijn door gebrek aan kennis nog erg primitief en de spanning die hoger is dan die van een dynamo baart hem zorgen. Hij gaat op zoek naar een expert en vindt in 1907 ir. Rosskopf, de latere oprichter, directeur en mede eigenaar van Willem Smit en Co's Transformatorenfabriek. Hij treedt in dienst om de productie van transformatoren in Slikkerveer te stroomlijnen. In Delft heeft hij werktuigbouwkunde gestudeerd en in Karlsruhe elektrotechniek (in Nederland bestond die studie toen nog niet), wijdt zijn hele leven aan transformatoren en neemt in 1947 afscheid van Smit om van zijn pensioen te genieten. Hij blijft dan nog zeer actief als adviseur en drijvende kracht in diverse commissies.

Fotonr.1276 Transformator 40 kW a

De eerste transformator gemaakt door Willem Smit in 1900 

Thomas Rosskopf in zijn Karlsruhe tijdIn 1908 richt hij een gespecialiseerde fabriek voor de bouw van transformatoren op. De dynamo- en de transformatorenfabriek groeien zo strek uit hun jasje dat de locatie in Slikkerveer te krap wordt. In 1911 besluit men dat de transformatoren activiteit moet verhuizen en verzelfstandigen. Men gaat op zoek naar een geschikte locatie en kiest uiteindelijk voor Nijmegen met zijn gunstig investerings klimaat, goede spoor- en waterverbindingen, reeds een industriële infrastructuur en wat erg belangrijk is voor de (vocht gevoelige) bouw van transformatoren, droge zandgrond.
Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek wordt opgericht op 2 mei 1913. Directie en tevens eigenaren zijn ir. Th. Rosskopf en ir. A.J. Bergsma. Commissaris wordt Willem Smit. Hij schenkt zijn naam, klanten, productie middelen en de in Slikkerveer half afgebouwde transformatoren, die na 4 november (start Nijmeegse productie) aldaar worden afgebouwd. Begonnen wordt met een kleine 40 werknemers, een kleine 10 jaar later is het personeelsbestand bijna verzesvoudigd.

Tengevolge van WO I stagneert in 1915 de levering van wikkeldraad, een essentiële bouwsteen voor de fabricage van transformatoren. Daarom besluit men dit zelf te gaan maken 

1916 draadfabriekzoom1 small

omspinmachine1926en richt daartoe de afdeling Draadfabricage op. Eerst voor de eigen behoefte en een paar jaar later ook voor derden. Smit Draad maakt tot 1978 deel uit van Smit Nijmegen. Ze zijn nu gevestigd op een andere locatie in Nijmegen en heten nog steeds "Smit Draad".

Inmiddels stijgt de behoefte aan transformatoren explosief en daarmee ook de productie. In Duitsland wordt al met veel grotere vermogens gewerkt dan in Nederland en is de hoogspanning veel hoger. Rosskopf ziet in dat hij naast zijn eigen kunde een ontwerper op hoog niveau nodig heeft om de markt te kunnen bijbenen. Hij vindt ir. Henri Nolen bereid, een schot in de roos, waar over later meer.  

Het tijdperk Nolen, de roaring twenties en de diversificaties tot 1940.
Directeur NolenIn 1916 treedt ir. Henri Nolen in dienst. Hij wordt in 1925 mededirecteur en promoveert in datzelfde jaar. In 1937 wordt hij hoogleraar in Delft als opvolger van prof.Feldmann (de eerste hoogleraar in Nederland op dit vakgebied en zijn promotor) en is van 1946 t/m 1955 algemeen directeur. Hij is onbetwist de grondlegger van het hedendaagse transformator ontwerp.

50 kV doet zijn intrede in 1924. Een mijlpaal. Dit net wordt het "Ultra hooge spanningsnet" genoemd. Eerst leveren we hieraan drie maal éénfase- een jaar later driefasentransformatoren met een vermogen van 5100 kVA voor de verbinding Nijmegen – Arnhem – Apeldoorn, van de PGEM.

De eerste transformator voor elektrischlassen ziet in 1925 het daglicht, hij wordt LT 1 gedoopt, daarna volgt de LT 2 en de LT 3, een driefasige. Vervolgens ontstaat een hele reeks LT's, tot ca. 1960 zijn er vele duizenden van gemaakt.

Dit is het begin van het Senseo concept want in 1927 wordt de afdeling Laselektroden opgericht, een fast moving product. Elektrischlassen werd steeds meer toegepast. Het kost elektrische energie, dus het vergroot de behoefte aan transformatoren niet alleen voor het net maar vooral aan lastransformatoren. Dit bedrijf maakt onder de naam Smit Las tot 1978 deel uit van Smit Nijmegen. Het bedrijf is thans gevestigd op een andere locatie in Nijmegen en draagt nu de naam "Lincoln Smit Weld".

 

Links Smit Las met enkele lastransformatoren uit de jaren twintig, rechts een kijkje in de Smit Elektrodenfabriek in 1927.

SmitTrafo 1931

1931 Bron: archief Smit Transformatoren

De eerste 100 kV transformatoren zien in 1930 het daglicht, deze spanning zal later opgewaardeerd worden naar 110 kV. Het vermogen is slechts 2500 kVA zij dienen voor de koppeling van de centrale van Friesland en Groningen Inmiddels worden 50 kV transformatoren met een vermogen van 22000 kVA gebouwd.
Of 110 kV nog niet hoog genoeg is, doet 150 kV zijn intrede in 1934. Het vermogen is 6000 kVA, voor die tijd gering. De transformatoren hebben geen spanningsregeling onder belasting maar wel een aftakschakelaar aan de 10 kV zijde, die alleen in spanningsloze toestand bediend kan worden. Ze worden toegepast in de verbinding Herten ( bij Roermond) – Lutterade.

1938 G263 stroommij limburg

E0912Tussen 1935 en 1936 wordt de afdeling Ovens op gericht. De eerste oven uit 1929 was bestemd voor het bakken van de mantel van de laselektroden. Daarna volgden vele ovens voor derden. Het gamma omvat alle mogelijke typen, van kleine pottenbakkers ovens tot grote industriële installaties zoals voor het nagloeien van beeldbuizen voor TV-toestellen. Dit bedrijf maakt onder de naam Smit Ovens tot 1978 deel uit van Smit Nijmegen. Het bedrijf is thans gevestigd in Son ( bij Eindhoven) en draagt nog steeds de naam "Smit Ovens".
We krijgen in 1937 de prestigieuze opdracht voor de levering van 2 stuks transformatoren 52500 kVA 150 / 25 / 10 kV Ynynd onder belasting regelbaar in het 150 kV sterpunt. Dit waren de grootste tot dan toe voor Smit maar ook voor Nederland. Zij waren bestemd voor de 150 kV verbinding Den Haag (station Voorburg) - Rotterdam ( station Marconistraat).
ir. C.E.M de Kuijper ( later meestal Doctor de Kuijper genoemd) treedt aan in 1939 na zijn studie elektrotechniek, bij Prof. Nolen. In 1946 wordt hij hoofd van de afdeling transformator berekening. Hij promoveert in 1949 tot doctor in de elektrotechnische wetenschappen en wordt in 1963 directeur van de transformatoren fabriek. In 1976 gaat de " Doctor " met pensioen. Hij heeft dan vele wetenschappenlijke publicaties op zijn naam staan en drukte een onuitwisbaar stempel op het ontwerp van de transformator.

De periode na 1945, technische verbeteringen, fusies, 220 en 380 kV.
9-8-1000ewerknemervoorblad metfotoDe oprichting van de afdeling Gloeidienst als onderafdeling van Ovens vindt plaats in 1945. Dit bedrijf gloeit grote metalen werkstukken uit om materiaalspanningen ontstaan tijdens de bewerking te verminderen, op locatie met behulp van oa. mobiele elektrische inductie ovens of in de eigen bedrijfshal. Dit bedrijf maakt tot 1978 deel uit van Smit Nijmegen. Het bedrijf is thans gevestigd in Cuyck (NB) en draagt nu de namen "Smit Gloeidienst BV" en "Smit Glühdienst GmbH" (voor de Duitse activiteiten)

De 1000-ste werknemer in dienst, de heer A.Frederiks. treedt in dienst op 24 mei 1949. In 1940 waren er 597 werknemers, in 1945 ( einde WO II) 413.

BollenVonkBrugHet nieuwe hoogspannings lab voor het beproeven van transformatoren tot 220 kV 100 MVA komt in 1953 gereed, er is rekening gehouden met een latere uitbreiding voor het beproeven van 380 kV transformatoren met een beduidend groter vermogen.

In dat zelfde jaar komt het eerste koud gewalste gerichte blik (G.O.E.S.) op de markt en Smit past dit onmiddellijk toe. Met dit blik, hoewel duurder dan het tot dan toe gebruikelijke warmgewalste -, kunnen de transformatoren kleiner en met een hoger rendement gebouwd worden.

Olthoff's transformatoren fabriek in Ede wordt in 1954 overgenomen. Eerst worden hier de kasten voor de Nijmeegse nettransformatoren en complete lastransformatoren gebouwd, later giethars meet- en vermogenstransformatoren. In 1977 sluit Smit Ede en wordt de productie van gietharstransformatoren naar Nijmegen overgebracht. 

Giethars transformator 

Foto links: Een giethars transformator, foto rechts: diverse soorten stroomtransformatoren

In 1956 worden de eerste 220kV transformatoren gebouwd. Eén fase 36,6 MVA, 220/√3 / 150/√3 kV onder belasting regelbaar aan de 150/√3 kV zijde. Ze werden opgesteld in Lutterade. Duitsland en België kregen een koppeling op 220 kV niveau, de lijn liep over Nederland ten zuiden van Lutterade dat daar met een aftakking mee verbonden werd. Zo pikte Nederland een graantje mee.

inertgas1969De bouw van de eerste inertgasgenerator vindt plaats in 1957. Hij werd gebruikt om draad te produceren in een niet oxiderende atmosfeer. In 1962 volgt de levering aan derden vanuit een onderafdeling van Ovens. Deze installaties worden vooral toegepast aan boord van tankschepen waar de hele lading afgedekt kan worden met inertgas, ter voorkoming van brand. Dit bedrijf maakt tot 1978 deel uit van Smit Nijmegen. Het bedrijf is nog steeds gevestigd op zijn oorspronkelijke locatie in Nijmegen en draagt nu de naam "Alfa Laval Aalborg Nijmegen BV."  

In 1959 wordt het wikkelen met samengeslagen kabel geïntroduceerd. Om deze kabel te maken heeft Smit Draad een deels zelf ontworpen kabelslag machine in gebruik genomen. Aan het tijdrovend samenslaan op de wikkelbank in de transformatorenfabriek is nu een einde gekomen. 

Eerste rekabmachine (CTC) 23-draads (1959)
Kabelslagmachine uit 1959. Bron: Smit Draad

In datzelfde jaar wordt de elektronische rekenmachine voor het maken van complete transformator ontwerpen geïntroduceerd. Door de gigantische tijdbesparing is het nu mogelijk geworden om vele ontwerpen te maken en daaruit het economische optimale ontwerp te kiezen.

smitnijmegen1959Smit bestaat in 1966, uit de volgende bedrijven / afdelingen :

  • Transformatorenfabriek / Nijmegen en gespecialiseerde producten in Ede.
  • Draadfabriek / Nijmegen.
  • Ovenfabriek / Nijmegen.
  • Laselektrodenfabriek / Nijmegen.
  • Regeltechniek / Hoofdzetel Nijmegen en tevens activiteiten in Ede.

In de periode 1960..1966 zijn door fusies en overnames de volgende dochterondernemingen ontstaan :

  • EMF Dordt  ( Elektromotoren )
  • Coq Utrecht  ( Schakelmateriaal )
  • AFO Hattem ( Apparaten )
  • Olthoff's Transformatorenfabriek Ede ( oa.giethars ) 

Het totale personeels bestand groeit in die periode uit tot ca. 3.800 FTE's.

Smit is met al deze afdelingen en dochters aardig op weg om een concern te worden. Op 22 november 1966 besluit de Raad van Bestuur dan ook de naam Willem Smit en Co's Transformatorenfabriek te wijzigen in " Smit Nijmegen Electrotechnische Fabrieken N.V ." Doctor de Kuijper is dan directeur van de Transformatorenfabriek en Otto " concern " directeur.

De reeks, 50, 110, 150, 220 kV wordt in 1966 uitgebreid met de opdacht voor de eerste 380 kV transformatoren. Dit zijn dan nog éénfasige die met zijn drieën een bank vormen van 450 MVA 380 / 150 / 50 kV. YNynd. De regeling, onder belasting, geschiedt in het 380 kV sterpunt. De eerste werden opgesteld in Krimpen a/d IJssel en Diemen. Alle latere transformatoren voor het 380 kV-net zijn driefasig..

380 kV  380kV

De HOLEC-tijd , terug naar de core business, Amerika , 500 en 800 kV.
In 1969 fuseren Smit Nijmegen Electrotechnische Fabrieken N.V. ( Smit en haar dochters) en de Samenwerkende Electrotechnische Fabrieken Holec N.V.( Heemaf, Hazemeyer en Smit Slikkerveer). De laatste drie ook wel " klein Holec" genoemd; na de fusie spreekt men van "groot Holec".

Smit brengt hier 3380 medewerkers in en Holec 5119. Holec reorganiseert daarna in 1978 op drastische wijze. De transformatoren ondergebracht worden in de Holec Transformatorengroep en de andere activiteiten van Smit van voor de fusie komen in andere groepen terecht. Smit Transformatoren verliest daarmee zijn zeggenschap over Draad, Laselektroden, Ovens en haar dochters. De als goed bekend staande namen, Smit Transformatoren, Hazemeyer, Coq etc.verdwijnen, uit marketing oogpunt een slechte beslissing. Smit Transformatoren, teleurgesteld in wat de fusie heeft opgeleverd, verzelfstandigt in 1982 dmv. een gedeeltelijke personeels buy out. Personeel 50 %, het overige blijft in handen van Holec. De activiteiten beperken zich daarna tot de bouw van vermogenstransformatoren, reparatie onderhoud en service aan transformatoren van eigen en vreemd fabrikaat. Tevens wordt in een kleine afdeling gewerkt aan Super Geleidende Magneet systemen, een activiteit die maar kort heeft geduurd.
Smit Transformatoren neemt daarna in 1985 de elders in Nijmegen gelegen fabriek voor olie-nettransformatoren over van Holec en de productie wordt verplaatst naar de Groenestraat.

In 1976 wordt de grootste transformator tot dan toe in opdracht gegeven. Voor zover bekent qua gewicht van het binnenwerk tevens de grootste ter wereld m.u.v. de toenmalige Sovjet Unie. Het was een 780 MVA ( volgens de huidige norm 850 MVA) machinetransformator 410 / 21 kV met olie-waterkoeling, voor de Amer 8 centrale in Geertruidenberg. 

AmerikaDe eerste opdracht uit de USA wordt ontvangen in 1980. Hij komt van de Bonneville Power Administration, B.P.A. een spaartransformator 170 MVA 230 / 115 kV 60 Hz. Daarna volgen opdrachten uit de USA met grote regelmaat. De perspectieven zijn goed, maar vereisen wel een permanente locale aanwezigheid van een sales force. Daartoe wordt in 1985 Smit USA Inc.,de verkoopmaatschappij voor de USA en Canada, opgericht.
Voorts wordt in 1993 een productiebedrijf in de USA opgericht om in te spelen op het "buy American" gevoel en revisies en reparaties snel uit te kunnen voeren zonder tijdrovend en kostbar transport naar Nijmegen en weer terug. Deze operatie blijkt na korte tijd weinig succesvol te zijn en wordt beeïndigd. De naamsbekendheid is er echter sterk op vooruit gegaan en de Amerikanen blijven graag bij Smit kopen ondanks dat er in Nijmegen wordt geproduceerd. Vanaf 1986 bedraagt de omzet in de USA ca. 40% van de totale omzet. De doorbraak naar het 500 kV segment komt in 1993 met de opdracht voor 550 kV, shunt smoorspoelen 58 Mvar, voor Los Angelos. Dit was de opmaat naar de grotere eenheden in het 500 kV segment, die leidde tot bijv. een 750 MVA 500 kV voor Canada.

In 1986 neemt Begemann (Joep van den Nieuwenhuyzen) Smit Transformatoren over van Holec en het personeel. De activiteiten op het gebied van magneet systemen worden elders binnen het Begemann concern ondergebracht. 8 jaar later in 1994 komen de eerste scheurtjes in het fundament van het Begemann imperium en volgt een Management buy-out met participatie van het personeel en steun van de banken en investeringsmaatschappijen.

Brockmeyer006


Luchtkussentransport anno 2010/2011Vervolgens wordt Smit Transformatoren in 2000 verkocht aan het Duitse energiebedrijf RWE en ondergebracht in Tessag (een synergie loze groep van industriële bedrijven, maar wel met twee hyper moderne fabrieken van SGB die gespecialiseerd zijn in de massa productie van kleinere en middel grote transformatoren). Van lieverlee wordt de productie van de in 1985 verworven fabriek voor olie-nettransformatoren uit rationaliteits overwegingen ondergebracht bij het veel grotere en modernere SGB / Neumark. RWE keert in 2005 terug tot haar core business, de energievoorziening, en verkoopt haar industriële bedrijven. De transformatorengroep (Smit en de twee fabrieken van SGB) komen in handen van de Duitse investeringsmaatschappij HCP. De productie van middel grote vermogenstransformatoren wordt nu, eveneens uit rationaliteits overwegingen, overgenomen door SGB/ Regensburg. In 2008 verkoopt HCP de gehele transformatorengroep aan BC-Partners. De activiteiten van Smit Transformatoren zijn dan de bouw van grote tot zeer grote vermogenstransformatoren en het verlenen van reparatie, onderhoud en services aan eigen en vreemd fabrikaat. De fabriek, nog altijd op de locatie waar het in 1913 begonnen is, wordt ingrijpend gemoderniseerd. Dit heet plan 2011.

Foto boven: Luchtkussentransport anno 2013

DwarsregelaarHet lab wordt aangepast aan het beproeven van toekomstige 800 kV transformatoren. De reparatie, onderhoud en service activiteiten worden ondergebracht op een nieuwe nabij gelegen locatie en krijgt de beschikking over een moderne goed geoutilleerde montagehal en navenante installaties om op locatie services te verrichten waaronder een mobiele unit voor het beproeven met aangelegde- en geïnduceerdespanning en voor het meten van partiële ontladingen, nullast- en kortsluitverlies.

Als bewijs van het vertrouwen dat de klanten hebben in de know how van Smit mogen zeker vernoemd worden de opdracht voor de Dwarsregelaars "Meeden" in 2001, destijds één van de grootste symmetrische dwarsregelaars in de wereld.

Totaal doorgaand vermogen 2000 MVA. 420 kV plus en min 30 grd. bestaande uit 6 kasten met in iedere kast een éénfasige serie en een éénfasige regeltransformator. Alsmede de eerste opdracht voor een 800 kV Transformator in 2013.  

 800 kV

800 kV transformator (2013) bron: William Moore (jubileumboek "100 jaar Smit")

Op 2 mei 2013 bestaat Smit 100 jaar. Dit wordt gevierd met onder andere een feestelijke brunch voor het voltallige personeel waarbij de CEO, Mark Wilkinson, uit handen van de Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, het predicaat Koninklijk in ontvangst mag nemen. Hierop was niet gerekend maar wel gehoopt. Dit was het laatste door Koningin Beatrix getekende predicaat.

Erik de Vries
Rudo Hermsen

Verantwoording : De samenstellers van deze geschiedenis in een notendop , Erik de Vries & Rudo Hermsen, hebben getracht de feiten zo nauwkeurig en compleet mogelijk weer te geven. Mocht u hierin fouten of tekortkomingen ontdekken dan verzoeken wij u dit te melden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Wij zullen u hier erkentelijk voor zijn en waar nodig de tekst aanpassen.

Links :

Tijdslijn http://www.willemsmithistorie.nl/index.php/wsmittransformatorenfabriek/tijdslijn

De historie van Smit Transformatoren: http://www.willemsmithistorie.nl/index.php/wsmittransformatorenfabriek

Bronvermelding: Foto's van Smit Slikkerveer (Brush HMA Ridderkerk), de foto's van de Draadfabriek (collectie Rudo Hermsen), foto Elektrodenfabriek (Henny Eigenhuijsen), foto Smit Las (collectie Rudo Hermsen), Foto Thomas Rosskopf (collectie Rudo Hermsen). Foto's Smit Ovens (collectie Rudo Hermsen). De voorlaatste foto van de transformator die in de lucht hangt is van Helmut Brockmeyer. Foto van een 800 kV transformator : William Moore (jubileumboek 100 jaar Smit). Foto’s en teksten uit  de archieven van Smit Transformatoren, Bert van Herpen, Willy Ahlers, Rudo Hermsen en Erik de Vries

 

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

Cloud tag

Laatste artikelen

Laatste reacties

      LEES MEER

Wie is online

We hebben 307 gasten en geen leden online

Statistieken

Aantal bekeken pagina's
11322955
DMC Firewall is a Joomla Security extension!